Гаранция за качество

Всички стоки предлагани на famo.bg са нови, произведени по съвременни технологии и несъдържащи вредни вещества за човека. 

Famo.bg гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба. Клиента е длъжен да провери цялостта на пратката преди да я приеме и ако установи несъответствие или повреда да я откаже.

Съгласно Общите условия и ЗЗП, клиента:

1. Има право да върне закупен продукт до 15 дни от датата на получаване, ако продуктът се върне в търговският му вид, етикет и опаковка, така както го е получил.

2. Клиента може да направи рекламация за повреден или некачествено произведен продукт, но единствено и само в момента на получаване на стоката от куриера, като попълни коректно бланката за рекламации и я предаде на куриера заедно с продукта.

Разходите за връщането на продукта са за сметка на Клиента. При рекламации, след изясняване на ситуацията между клиент и търговец, разходите по транспорта на стока с рекламация може да са за сметка на търговеца.

За всички останали случаи на рекламация, връщане и спорове се прилагат законовите разпоредби.

Famo.bg не гарантира, че всички стоки в интернет магазина отговарят на 100% цветово с реалният цвят на стоките. Възможно е поради различни екрани и цветови схеми, цветовете да стоките в сайта да не отговарят на реалните цветове на същите.

Famo.bg не гарантира, че всички стоки, показани в сайта, са в наличност поради изчерпване на наличности или смяна на доставчици.